Brandblusser kopen? Welke blusmiddelen zijn er?


Er zijn verschillende soorten blusmiddelen waarmee een kleine, beginnende brand geblust kan worden. Uiteenlopend van water en schuim tot een poeder of blusgas. Dit alles valt onder de noemer kleine blusmiddelen. Wat is dan een groot blusmiddel? Natuurlijk een brandweerauto! En met een klein blusmiddel kan er voorkomen worden dat de grote niet nodig is!


Wat kan ik ermee blussen?

Er zijn verschillende soorten branden en niet ieder blusmiddel kan elke brand blussen. Helaas is er geen blusmiddel wat in de handel verkrijgbaar is wat elke soort brand kan blussen. Maar om nou te weten wat men kan blussen met de kleine blusmiddelen is het handig om eerst te kijken wat er kan branden in onze omgeving.

Als we om ons heen kijken kan alles wat los en vast zit branden. Dit alles samengevat in een 5-tal categorieën heet dit de brandklassen A, B, C, D en F.

Velen vragen zich af welke brandblusser nodig is voor thuis of op het werk. Met de keuze van een brandblusser wordt er eerst gekeken naar het soort brand dat kan ontstaan. Een brand kunnen we onder verdelen in de volgende brandklassen:

 

Brandklasse A (vaste stoffen)

- hout

- papier

- textiel

- etc

Brandblussers die geschikt zijn:

 - schuimblussers 

 - poederblussers 

 

Brandklasse B (vloeistoffen)

- benzine

- olie

- diesel

- kunststoffen

- etc.

Brandblussers die geschikt zijn:

 - schuimblussers 

 - poederblussers 

 - CO2-blussers 

 

Brandklasse C (gassen)

- aardgas

- butaan

- LPG

- propaan

- etc.

Brandblussers die geschikt zijn:

 - poederblussers 

  

Brandklasse D (metalen)

- aluminium

- magnesium

- titanium

- natrium

- etc.

 Brandblussers die geschikt zijn:

 - metaalbrandblussers

 

Brandklasse F (olie en vetten)

- frituurvet

- braadvetten

- bakolie

- etc.

Brandblussers die geschikt zijn:

 - vetblussers 
 

Deze pictogrammen zijn op het daarvoor bestemd blusmiddel terug te vinden. Staan op een brandblusser de letters A, B, C, D en F, dan kan ook alleen maar dat soort branden er mee geblust worden. Probeer dan ook niet de andere soorten branden ermee te blussen, want dit zult u niet uitkrijgen.


Laat daarnaast elke brandblusser ieder jaar controleren.


Heeft u meerdere blusmiddelen nodig en komt u er niet uit? Neem gerust contact met ons op. Onze vertegenwoordigers geven ook vrijblijvend advies op locatie.


Hieronder kunt u gemakkelijk op de link van de verschillende type brandblussers klikken:

Schuimblussers

Poederblussers

- CO2 blussers

- Metaalblussers

- Vetblussers
 

Keuzehulp