Rookmelders NEN 2555

Foto-tabel  Lijst 

Foto-tabel  Lijst 


Rookmelders NEN 2555

Wilt u met rookmelders aan NEN 2555 voldoen? U dient te zorgen voor een brandveilige situatie, iets waar de brandmelders u goed mee op weg kunnen helpen. Binnen nieuwbouw is het tegenwoordig verplicht om gebruik te maken van rookmelders die werken op het lichtnet, waarin er daarnaast sprake is van een secundaire energievoorziening. U zorgt er daarmee voor dat de rookmelder vroegtijdig alarm kan slaan bij rookontwikkeling, zodat u actie kunt ondernemen of u de mogelijkheid heeft het gebouw te evacueren.

Optische meting en aangesloten op het lichtnet

Rookmelders binnen NEN 2555 dienen in ieder geval gebruik te maken van een optisch meetprincipe, aan de hand waarvan de melder de rookontwikkeling vast kan stellen. Daarnaast dienen de rookmelders te zijn aangesloten op het lichtnet, zodat het risico op een lege batterij aanzienlijk kleiner is dan bij de rookmelders op batterijen. Wilt u met de rookmelders aan NEN 2555 voldoen? Zorg er dan tevens voor dat er een secundaire energievoorziening beschikbaar is. In de meeste gevallen betekent dit een back-up batterij, die de stroomvoorziening overneemt op het moment dat de spanning op het lichtnet weg mocht vallen.

Rookmelders NEN 2555 en prestatie-eis geluidsniveau

U kunt tenslotte met uw rookmelders aan NEN 2555 voldoen door rekening te houden met de prestatie-eis geluidsniveau. Deze geeft aan welk geluidsniveau er minimaal hoorbaar dient te zijn bij een melding elders in het pand of in de woning. Is het geluid onvoldoende luid? Dan dient u gebruik te maken van koppelbare rookmelders, zodat het totale systeem door heel de woning of heel het pand zorgt voor een alarm. U kunt op die manier voldoen aan NEN 2555 en er met uw rookmelders voor zorgen dat er een veilige situatie ontstaat. Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.